خدمات

⭐ = فروشنده خوب ⚡️ = سطح سرعت 🔥 = سرویس خاص 💎 = سرویس بهتر 💧 = سفارش چند بخشی (dripfeed)

اینستاگرام

IDنامنرخ هر 1000(تومان)حداقل/ حداکثر سفارشتوضیحات
2542
فالوور ایرانی - هندی (آپدیت)
18,360 تومان
100 / 5000
2536
فالوور ایرانی نامبر وان (آپدیت جدید)
25,500 تومان
100 / 600000
2535
فالوور ایرانی با کیفیت + لایک 5 پست آخر
34,680 تومان
500 / 50000
2530
فالور اینستاگرام
40,000 تومان
300 / 5000
2541
فالوور 90% ایرانی
40,800 تومان
200 / 12000
2539
فالوور ویژه ایرانی + 20% هدیه
40,800 تومان
200 / 10000
2538
فالوور اینستاگرام ایرانی
42,840 تومان
100 / 15000
2532
فالوور 50% ایرانی
52,020 تومان
30 / 3000
2533
فالوور ایرانی کیفیت بالا
132,600 تومان
100 / 5000
2534
فالوور ایرانی کیفیت عالی
183,600 تومان
100 / 10000
2537
فالور ایرانی 100% واقعی ( جذب حدودا 1 کا )
381,480 تومان
1000 / 1000
2540
فالور ایرانی 100% واقعی ( جذب 2 الی 3 کا)
554,880 تومان
1000 / 1000

روبیکا

IDنامنرخ هر 1000(تومان)حداقل/ حداکثر سفارشتوضیحات
2531
فالور روبیکا
50,000 تومان
300 / 5000